Privacy Reglement en Cookies

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen wij iedere informatie die u aan ons verstrekt. Voor het verrichten van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers van onze site. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Dit privacy reglement beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, verwerken en beschermen. 

1Afspraak.nl is één van de handelsnamen van ICT Solutions Groningen bv.

ICT Solutions Groningen ontwikkelt en exploiteert websites en andere applicaties om online reserveren mogelijk te maken bij voornamelijk de beauty en wellness branche. Deze diensten worden direct via onze websites aangeboden of ook via andere online platformen zoals via websites van de salons of sociale media.

Daarnaast ontwikkelen en exploiteren wij webbased kassa systemen. Dit privacy reglement is van toepassing op alle diensten van ICT Solutions Groningen.  

Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld aangezien wij ons er bewust van zijn dat u vertrouwen in ons stelt. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  

Beheer en verwerking van persoonsgegevens:

Wanneer u zich als deelnemer via deze website registreert of wanneer de salon waar u een bezoek aan heeft gebracht u als deelnemer registreert, wordt er een gebruikersaccount aangemaakt. Bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres, zullen van u worden gevraagd. Deze persoonsgegevens worden beveiligd door ons verwerkt en gebruikt om de reservering bij de salon uit te kunnen voeren. 

Daarnaast kan de salon, waar u een bezoek aan heeft gebracht, via deze website ook gegevens van u bijhouden die betrekking hebben op de reservering en die belangrijk zijn voor een eventueel volgend bezoek aan de salon. Dit alleen met doel om de dienstverlening hoog te houden. 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen account op 1Afspraak.nl te beheren. Wanneer u inlogt met uw accountgegevens, stellen wij u in staat om uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen, uw afspraken (in de toekomst en in het verleden) in te zien, eventuele gezinsleden te registreren of uw accountgegevens te wissen. 

Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen en regelmatig te veranderen. 

Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via het internet altijd bepaalde risico's verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen. 

Het is altijd mogelijk om uw deelname van onze website te beëindigen door uw gebruikersaccount te verwijderen. Dit kunt u doen, wanneer u bent ingelogd, onder “Mijn gegevens”. Onderaan de pagina klikt u op “Verwijder mijn account”


Communicatie:

Het kan voorkomen dat wij in contact met u komen. Na het maken van een afspraak bij een salon, sturen wij u een bevestiging per e-mail van de gemaakte afspraak. Tevens sturen wij u een herinnering van de afspraak circa 24 uur voordat u wordt verwacht in de salon. Verder kunnen wij of de salon contact met u op te nemen (via de e-mail of de telefoon) om de volgende redenen:

* de salon of 1Afspraak.nl moet reageren op een verzoek die u heeft gemaakt.

* de salon of 1Afspraak.nl moet reageren op een vraag die u heeft gesteld.

* de salon of 1Afspraak.nl heeft een vraag die betrekking heeft op uw gemaakte afspraak via de website.

Verder gebruiken wij uw (persoons)gegevens voor de administratie en afhandeling van uw boekingen.

Openbaar maken van gegevens:

Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt, worden door ons opgeslagen op onze eigen servers in Nederland of op die van een derde partij. In overeenstemming met de Europese databeschermingswetten hebben wij solide procedures om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonlijke informatie te voorkomen.

Alleen geautoriseerd personeel van 1Afspraak.nl en medewerkers van de geboekte salon(s) hebben toegang tot persoonlijke informatie als dit nodig is voor hun werk. Het personeel is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Primair worden uw gegevens verwerkt in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst met een van de deelnemende bedrijven. Daarnaast kan de salon waarbij u geboekt heeft uw gegevens gebruiken voor marketing doeleinden zoals het verzenden van eventuele nieuwsbrieven.

De salons die zijn aangesloten bij 1Afspraak.nl en die boekbaar zijn via de website van 1Afspraak.nl zien wij als onze partners. Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft u toestemming dat onze partner, waarbij u bent aangemeld, uw persoonsgegevens mag gebruiken voor het toesturen van een nieuwsbrief per post of e-mail met informatie en/of aanbiedingen over producten en/ofdiensten. Indien u een account bij 1Afspraak.nl heeft, verklaart u zich akkoord met deze doeleinden.

Wij kunnen bij wet verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij ons aan deze wettelijke verplichting houden. Daarnaast behouden wij ons het recht om persoonlijke informatie te gebruiken voor het ontdekken en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.

Cookies:

Als u informatie bekijkt of download op onze website kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn stukjes informatie die een site op de harde schijf van uw computer overzet voor registratiedoeleinden. Het gebruik van cookies is de norm in de branche en op de meeste grote sites zult u dan ook cookies aantreffen. Dankzij deze cookies wordt het gemakkelijker voor u om via deze website in te loggen en sneller en efficiënt gebruik te maken van deze website. Ook zijn wij in staat de informatie af te stemmen op uw voorkeuren en zien wij welke gedeelten van de site het meest bezocht worden. Wij gebruiken cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de site. Op de site kunnen zogenaamde links staan naar sites die niet van 1Afspraak.nl zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop dergelijke sites met privacy omgaan.

Uw webbrowser genereert ook andere informatie zoals de taal van de door u bezocht website en uw IP-adres. Uw IP-adres bestaat uit een reeks getallen die aan uw computer wordt toegewezen tijdens een browser sessie wanneer u toegang tot het internet krijgt via uw internet service provider of uw netwerk.

Mobiele apparaten:

Wij hebben (gratis) apps voor meerdere mobiele apparaten en bieden een speciaal voor mobiele apparaten aangepaste versie van onze reguliere website. Deze apps verzamelen en verwerken uw persoonlijke informatie op dezelfde manier als onze website en stellen u in staat, met uw toestemming, om salons in de buurt te vinden.

Uw rechten:

U heeft het recht om de persoonlijke informatie die wij van u hebben te bekijken. U kunt een overzicht van uw persoonlijke data aanvragen door een e-mail te sturen naar info@1afspraak.nl. Zet “Aanvraag persoonlijke informatie” in het onderwerpveld en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat we kunnen voorkomen dat individuen zonder autorisatie bij uw persoonlijke informatie kunnen komen. Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen.

Wijzigingen en contact:

1Afspraak.nl behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in dit Privacy Reglement aan te brengen. Elke verandering zal worden geplaatst op de website en “waar nodig en indien mogelijk” via notificatie per e-mail. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy informatie te raadplegen.

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en dit Privacy Reglement zijn welkom en dienen te worden gericht aan 1Afspraak.nl, De Gast 27, 9801 AA, Zuidhorn.

U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar info@1afspraak.nlof bellen met 085 - 016 09 01.

© Copyright 2018 1Afspraak.nl Nederland; alle rechten voorbehouden.

1Afspraak.nl

Contact
Copyright 1Kapper 2023